F & M Karmaya *1e premie/ ster

Kubay Khan * Elite x Ya Karma * Elite x Karnaval.

Geboren : 2013

Balaton
Kubinec <
Kosmetika
Kubay Khan <
Naftalin
Volnaia <
Vakansia
F & M Karmaya 24-04-2013 <
Naftalin
Karnaval <
Karinka
Ya Karma <
Mangal
Kormangal <
Korah